23948sdkhjf

Vad säger lagen? Kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

Det blir ett allt vanligare och viktigare medel för det säkerhetsmässiga och brottsförebyggande arbetet med kameraövervakning, såväl i offentliga miljöer som hos privata fastighetsägare.

Kameraövervakning anses typiskt sett utgöra ett intrång i den personliga integriteten hos de som övervakas. Användning av kameraövervakning är därför kringgärdat av både lagstiftning och andra regulatoriska föreskrifter.
I ett nytt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har domstolen generellt underkänt kameraövervakning i entréer i flerfamiljshus, såvida inte särskilt starka skäl motiverar sådan övervakning.

De rättsliga förutsättningarna för att använda kameraövervakning regleras i två olika lagstiftningar, lagen om allmän kameraövervakning, LAK, och personuppgiftslagen, PuL.
LAK tillämpas för kameror som är riktade mot platser dit allmänheten har tillträde. För att kameraövervakning som omfattas av LAK ska vara tillåten krävs tillstånd från länsstyrelsen, som även är tillsynsmyndighet under LAK.
För kameraövervakning riktad mot andra platser än sådana dit allmänheten har tillträde och som innebär en automatiserad behandling och lagring av personuppgifter, gäller i stället PuL. Inomhusutrymmen i skolor, personalutrymmen på arbetsplatser och entréer i flerfamiljshus är exempel på sådana platser dit allmänheten inte anses ha tillträde. Sådan övervakning faller alltså inte under LAK och kräver inget tillstånd från länsstyrelsen. I stället tillämpas PuL och tillsynen utförs av Datainspektionen.

Ljud- och bildupptagning genom kameraövervakning anses i regel vara så kallat ostrukturerat material, vilket i princip innebär att behandlingen är tillåten enligt PuL så länge den registrerades personliga integritet inte kränks – den så kallade ”missbruksregeln”.
Huruvida kameraövervakning kan anses vara kränkande avgörs, enligt Datainspektionen, bland annat av syftet med och behovet av övervakning, vilken plats som ska övervakas, vilken information som lämnas om att platsen är kameraövervakad, graden av känslighet för de uppgifter som kan komma att registreras, hur länge det inspelade materialet sparas och vilka som har tillgång till det, samt tillträde till det övervakade utrymmet.

De övervakade måste under alla omständigheter klart och tydligt bli informerade om kameraövervakningen.
För att kameraövervakning ska vara tillåten, måste alltså intrånget i de övervakades integritet vara proportionellt i förhållande till övervakningens ändamål och de effekter som övervakningen medför. Om sådan proportionalitet inte kan visas, är övervakningen i regel att anse som kränkande och alltså därmed otillåten. För att kameraövervakning i entréer och portuppgångar till flerfamiljshus ska vara tillåten måste behovet av övervakning vara mycket starkt.

Fastighetsägarna Sverige, SABO, och Hyresgästföreningen nådde i april 2010 en branschöverenskommelse avseende behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder. Överenskommelsen har godkänts av Datainspektionen. I branschöverenskommelsen uttrycks att det normalt inte är accepterat med kameraövervakning i entréer och trapphus som man måste använda sig av för att komma in i bostaden.
Sådan kameraövervakning får bara ske i undantagsfall om behovet är mycket starkt. Som exempel på omständigheter som enligt branschöverenskommelsen kan motivera användning av kameraövervakning anges exempelvis trapphus som har blivit tillhåll för obehöriga personer - som frekvent gör sig skyldiga till allvarligt våld eller hot om våld på personer som bor i huset.
En generell förutsättning för tillåten kameraövervakning är, enligt branschöverenskommelsen, att hyresvärden inte har kunnat komma tillrätta med problemet på annat sätt, till exempel genom väktare eller effektiva larm- och låssystem.

I december 2011 meddelade HFD dom i ett mål mellan en privat hyresvärd och Datainspektionen rörande hanteringen av personuppgifter vid kameraövervakning av en entré i ett flerfamiljshus (mål nr 6914-09).
I detta fall hade hyresvärden placerat övervakningskameror som var riktade mot entrén för att filma in- och utpassering genom porten. Hyresvärden menade att syftet med övervakningen var att förebygga och förhindra skadegörelse och andra brott, öka hyresgästernas trygghet samt förebygga olyckor. Kamerorna var rörelsestyrda och inspelat material lagrades på en fastlåst kodad hårddisk. Det var bara fastighetsägaren/-skötaren som hade tillgång till materialet och materialet sparades i högst två veckor. Vidare hade information om övervakningen lämnats till befintliga och tilltänkta hyresgäster.

Vid bedömningen av om kameraövervakning kan anses vara kränkande eller inte, konstaterar HFD att hänsyn ska tas till:
• syftet och behovet av bevakningen,
• vilken plats som övervakas,
• vilka som har tillträde till platsen,
• vilken information som lämnas,
• hur länge materialet sparas och
• vem/vilka som har tillgång till materialet.

I likhet med underinstanserna fann HFD att kameraövervakning i entréer i flerfamiljshus generellt måste betraktas som ett intrång i boendes och besökandes personliga integritet. För att sådan övervakning inte ska vara kränkande krävs det att det finns ett påtagligt behov av övervakning, som väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.
HFD ansåg inte att hyresvärden hade kunnat visa att de aktuella fastigheterna skulle vara särskilt utsatta för brott eller att det i övrigt fanns något påtagligt behov av kameraövervakningen. Övervakningen bedömdes mot denna bakgrund vara kränkande i den mening som avses i PuL, och därmed otillåten.

Utöver HFD:s dom har Datainspektionen i flera beslut under 2011 bedömt tillåtligheten av kameraövervakning i entréer till flerfamiljshus. Särskilt intressanta är två snarlika fall, som på grund av omständigheterna har bedömts helt olika av Datainspektionen. Kamerorna var i båda fallen synliga, rörelsestyrda och påslagna dygnet runt. I bägge fallen lagrades inspelat material i högst 14 dagar och det huvudsakliga motivet till övervakningen angavs i båda fallen vara att motverka skadegörelse och obehöriga intrång.
I det ena beslutet, som omfattade AB Svenska Bostäders kameraövervakning av entréer på tre adresser i Rinkeby, ansågs övervakningen vara tillåten (dnr 1868-2010).
I det andra beslutet, avseende Bostads AB Mimers kameraövervakning på två adresser i Västerås, bedömdes dock kameraövervakningen vara otillåten enligt PuL (dnr 1745-2010).

Av besluten kan utläsas att skillnaden mellan de båda fallen var dels att Svenska Bostäder kunde påvisa större faktiska problem med skadegörelse och obehöriga intrång, dels att Svenska Bostäder hade försökt komma till rätta med problemet genom att diverse andra metoder, som elektroniska nycklar samt rondering med väktare och bovärdar. Svenska Bostäder hade dessutom gett de boende utförlig information om övervakningen och satt upp klisterlappar vid platserna för övervakningen. I fallet med Bostads AB Mimers ansåg Datainspektionen att hyresvärden inte hade visat att behovet av övervakningen var tillräckligt starkt eller att hyresvärden genom förebyggande åtgärder försökt komma tillrätta med problemen på annat sätt.

Sammantaget kan konstateras att Datainspektionens praxis är betydligt striktare för övervakning av entréer än andra utrymmen i flerfamiljshus, som soprum, tvättstugor och källargångar.
Övervakning av entréer anses generellt möjliggöra en mer ingående kartläggning av de boendes umgängeskrets och vanor, inte minst eftersom även gäster och besökare har tillgång till entréer och trapphus. Det krävs därför särskilt starka skäl för att sådan övervakning ska vara tillåten. Den senaste tidens praxis från Högsta Domstolen och Datainspektionen pekar också på vikten av att använda kameraövervakning i sista hand, alltså endast efter att andra metoder har visat sig ineffektiva.

Daniel Svensson Lundqvist och Julia Hedbäck


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Startsidan just nu

Fortsatt irritation mot Securitas

Migrationsverket: "Vi hamnar kring 80 miljoner"

”Summan har ingen verklighetsförankring”

Securitas vd Joachim Källsholm menar att Migrationsverkets summa inte stämmer.

Twitter öppnar upp trollfarmsarkiv

Nu inleder Datainspektionen GDPR-granskning

Fokus på samtycke som rättslig grund.

PÅ NYTT JOBB
Hon ska hjälpa handeln mot bedrägerier

Svensk Handel rekryterar expert från Polisen.

Väktare stal för över 100 000 från kund

Nyhetsbrev

”Vi är aggressiva på marknaden”

Henie Wang om: konkurrensen med Securitas, höstens affärer och en börsintroduktion.

Arkiv

Kan du lösa FRA:s kryptotweet?

Behöver anställa tusentals

"Stor klientökning inom kriminalvården"

Ilskan mot Securitas

"En form av utpressning"

Tar klivet in på superlistan

Framgångsrika hösten fortsätter

Nytt avtal klart – nu med bygghandelsjätte

Ingen växtvärk för Tempest

Utsett till Gasellföretag – igen

Klädkedja DNA-sprejar kosmetika

Vad innebär brottsdatalagen?

Skriver avtal med stor dagligvarukedja

Värde: en halv miljon om året.

Polisen varnar för mobilskalet

"Någon kommer att bli skjuten"

10-i-topp-lista: Framtidssäkra städer

Stockholm bland världens mest framtidssäkra urbana miljöer.

PÅ NYTT JOBB
Hon får nyinrättad säkerhetstjänst

Från stad till kommun.

Tryckte sedlar i hemkopiatorn

Gick på shoppingtur i Mall of Scandinavia.

Ska leverera säker webb till Finland

Ny drönare ska hitta gruvsprickor

Vid Luleå tekniska universitet finns en drönare, utrustad med kamera och magnetometer. Betydelsen för gruvindustrin är odiskutabel.

Spionläkare avslöjad efter Salisbury

Ska skydda larmsystem mot IoT-attacker

Extronic och AddSecure i samarbete.

PÅ NYTT JOBB
Ny marknadschef på Akamai

Bedragare stal bonuspoäng på Coop

Ska samarbeta med Lidingöloppet

PÅ NYTT JOBB
Internrekryteras på Stanley Security

PÅ NYTT JOBB
Då larmoperatör – nu försäljningschef

Brandskyddet brister i Kaknästornet

Låsjätten investerar i biometri

Nytt högtflygande avtal klart

VALET 2018
Falska nyheter sprids efter valet

IT-SÄKERHET
Växer snabbast på marknaden

VALET 2018
Långsiktig risk för dagens valsedlar

PÅ NYTT JOBB
AddSecure satsar på HR – tillsätter CHRO

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.172