Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

Vi har flera gånger tidigare tagit upp molntjänster och de juridiska och säkerhetsmässiga krav som ställs på molntjänster utifrån bestämmelserna i personuppgiftslagen, PuL. Som bekant ökar användningen av molntjänster stadigt, såväl i privat som i offentlig sektor. Särskilt populärt är det att köpa programvara som molntjänst (software-as-a-service, SaaS), som exempelvis Google Apps, Dropbox eller Microsoft Office 365.
Inköp av molntjänster måste dock föregås av en noggrann analys av PuLs krav. Svårigheterna att förena PuL med molntjänstleverantörernas avtalsvillkor har framgått i en rad beslut från Datainspektionen, se till exempel beslut rörande Dropbox, Google Apps, Office 365 och Windows Azure (dnr 256-2011, 1351-2012, 1475-2013, 358-2014 och 574-2011).
Det är viktigt att påpeka att de juridiska frågeställningarna utifrån PuL är desamma, oavsett om kunden är en kommun, en myndighet eller ett privat bolag/organisation. Så länge molntjänsten medför att molntjänstleverantören automatiserat behandlar personuppgifter för vilka kunden är personuppgiftsansvarig så måste kraven i PuL beaktas.

Den 1 juli i år meddelade förvaltningsrätten dom angående Salems kommuns användning av Google Apps. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Datainspektionen tidigare gjort. Domstolen avslog därför kommunens överklagande. I korthet ansåg förvaltningsrätten att avtalet mellan kommunen och Google gav Google alltför stort utrymme att behandla de registrerades personuppgifter för sina egna ändamål, att en tillräckligt precis tid för lagring av personuppgifter saknades och att kommunen saknade tillräcklig information om vilka underleverantörer som Google anlitade för behandlingen. Detta betyder att Salems kommun inte får använda Google Apps under nuvarande avtal med Google. '
Förvaltningsrättens dom har bäring även på andra publika molntjänster, vars avtalsvillkor sannolikt inte heller kan anses uppfylla PuL. Den här bilden bekräftas av flera nya granskningar och beslut från Datainspektionen.
I april 2014 granskade till exempel Datainspektionen Ale kommuns användning av Office 365 (dnr 1475-2013). Datainspektionen konstaterade att Ale kommuns avtal med Microsoft visserligen uppfyller många av PuLs krav men att det ändå finns brister utifrån kraven i PuL. Kritiken gällde framför allt att Ale kommun inte fick nödvändig och tillräcklig information om i vilka länder som Microsofts underleverantörer är lokaliserade och har sin verksamhet. I ett annat beslut från juni 2014 (dnr 358-2014) bedömdes Malmö stads användning av Google Apps for Education strida mot samma krav i PuL.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen på området har vi tagit fram en enkel checklista med några av de viktigaste frågorna i PuL. De behöver övervägas inför ett beslut att börja använda molntjänster:

1. Krav på personuppgiftsbiträdesavtal

Det måste finnas ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig (kunden) och personuppgiftsbiträdet (molntjänstleverantören). Det är viktigt att tänka på att kundens ansvar som personuppgiftsansvarig inte kan delegeras till molntjänstleverantören. Svensk lag måste tillämpas på avtalsförhållandet.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter får bara samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Insamlade personuppgifterna får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som personuppgifterna ursprungligen samlades in för. Molntjänstleverantörer får därför inte behandla personuppgifter för egna ändamål, som inte instruerats av kunden. Enligt avtalet mellan Salems kommun och Google så tilläts Google till exempel att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla eller underhålla sina system. Detta var enligt förvaltningsrätten inte förenligt med PuL, eftersom det gav Google viss möjlighet att bestämma ändamålen med behandlingen av kundens personuppgifter.

3. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär bland annat att avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören ska reglera att personuppgifterna ska raderas då avtalet upphör och inom skälig tid från det att kunden begär det. Det är enligt förvaltningsrätten inte tillräckligt att avtalet anger att personuppgifterna raderas inom viss tid, baserat på kommersiella hänsyn (”after a commercially reasonable time”), utan lagringstiden ska anges mer exakt. Lagringstiden kan dock vara förhållandevis lång. Datainspektionen har bland annat ansett att det är tillräckligt att personuppgifterna utplånas inom 180 dagar från det att de har markerats för radering (se dnr 1475-2013).

4. Insyn i vilka underleverantörer som används

Kunden måste ha kännedom om vilka underleverantörer till molntjänstleverantören som behandlar personuppgifter på uppdrag av molntjänstleverantören och i vilka länder de är lokaliserade. Det behövs bland annat för att kunna avgöra om landet har tillräcklig skyddsnivå. Enligt förvaltningsrätten är det inte tillräckligt att parterna har en muntlig överenskommelse, enligt vilken kunden kan få information om vilka underleverantörer som behandlar personuppgifter.

5. Avtal med underleverantörer

Avtal mellan molntjänstleverantören och dess underleverantörer ska återspegla avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören. Det kan lösas genom att kunden ger molntjänstleverantören fullmakt att ingå avtal med underleverantörer på samma villkor som avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören, samt att molntjänstleverantören för en förteckning över underleverantörer.

6. Säkerhet

Kunden ska vidta ”lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att skydda de personuppgifter som behandlas. Kunden ska dessutom förvissa sig om att molntjänstleverantören kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och att denne verkligen vidtar dessa. Detta kan bland annat säkerställas genom rätten till revision på plats hos molntjänst- och underleverantörer.

7. Risk- och sårbarhetsanalys

I de flesta fall ska kunden utföra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys innan några personuppgifter behandlas i molnet. Närmare information om en sådan analys finns på Datainspektionens webbplats.

8. Överföring till - och behandling i - tredje land

Många molntjänstleverantörer använder infrastruktur eller resurser utanför EU/EES, vilket innebär att särskilda krav ställs enligt PuL. Det är upp till kunden att bedöma om överföringen och behandlingen av personuppgifter är förenlig med dessa krav. Frågan kan dock normalt lösas genom olika avtalskonstruktioner mellan kunden och molntjänstleverantören.

9. Instruktioner till anställda m m

Kunden ska ge tydliga instruktioner till sina anställda med flera, så att det tydligt framgår om och under vilka förutsättningar de som arbetar under kundens ledning får behandla personuppgifter i en molntjänst.

Sammanfattningsvis ställer PuL långtgående krav på avtalsinnehåll och säkerhetsåtgärder för att en molntjänst ska anses uppfylla lagens krav. Samtidigt har många av de ledande leverantörerna av publika molntjänster fortfarande svårt att uppfylla kraven, ofta på grund av tjänsternas globala uppbyggnad och höga standardiseringsgrad.

För företag som vill använda molntjänster innebär detta att omfattande resurser måste tillsättas (eller anlitas) för att verifiera leverantörens lösning och avtalsvillkor. Efter den senaste framgången i förvaltningsrätten kommer Datainspektionen säkert att fortsätta driva rättsutvecklingen, vilket vi följer med spänning!

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Delphi
september 2014
Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Anders Thornberg Sommarpratar 16 juli

Rikspolischef Anders Thornberg kommer bland annat berätta om tiden som Säpo-chef, P1 måndag 16 juli klockan 10.00.

Vi ses i höst!

Tv-klassikern blir partner med SäkerhetsBranschen

TV3:s Efterlyst gör nystart i höst och tar in SäkerhetsBranschen för att bidra med kunskap och expertis.

Polisutbildningen i Malmö till jättelokaler

9 000 kvadratmeter – inklusive skjutbanor och garage för polisfordon

IT-SÄKERHET
Lista: Så undviker du att bli ID-kapad

Svenska AI-kameror till Förenade Arabemiraten

Nyhetsbrev

Drönare ska vinna tid åt Södertörns brandförsvar

4C Strategies och Södertörns Brandförsvarsförbund har ingått ett samarbete med drönarföretaget Flypulse.

Arkiv

Över 10 000 har skrivit under

IT-SÄKERHET
Svensk säkerhets-startup tar in 58 miljoner

"Målsättningen är att vara världsledande 2021"

IT-SÄKERHET
Branschen efterlyser relevanta IT-säkerhetsutbildningar

Målkonflikt i kampen mot den organiserade brottsligheten

Riksrevisionen kliver in och gör oberoende granskning av de samarbetande myndigheterna.

7-miljonersavtal till Sectis – årets största

Heine Wang: ”Vi får en väldigt bra position”

Nokas beräknas ta 30 procent av den svenska bevakningsmarknaden, om förvärvet av Avarn går i lås. "Nu får marknaden en stor spelare till", säger koncernchefen Heine Wang, som vill börsintroducera företaget.

Stor dubbelbeställning till Saab

Nokas näst störst i Norden – går mot börsen

Nokas bekräftar att företaget är i slutförhandlingar med Sector Alarm Group för förvärv av Avarn Holding.

Efter hyllningarna: "Vår skogsbrandssäsong är för kort för egna plan"

De kom, de vattenbombade, de hyllades. Nu är piloterna och deras gula vattenbombplan hemma i Italien igen. Men det är, med största sannolikhet, inte sista gången vi ser dem här.

VALET 2018
Så många avstår från att uttrycka politiska åsikter på nätet

Unga värderar sociala medier högre som informationskälla inför det första "internetvalet".

Tar pop-up-trucken till i Almedalen

Polisen angav fel födelsedatum i pass

Branschen om Polisens lagförslag

"En välkommen present inför semestern". "Denna process kommer dock ta många år". "Borde kanske köpt aktier i branschen"

DEBATT
Inför ROT- och RUT-avdrag för trygghetsinvesteringar

Inför valet prioriterar Säkerhetsföretagen tre frågeställningar. En av dem är ROT- och RUT-avdrag: "Det är orimligt att avdrag medges för byte av köksluckor, men inte för installation av ett kvalitetssäkrat hemlarm", skriver Li Jansson, branschchef och vice VD i Säkerhetsföretagen.

Midsommar – nödsamtalens tid

Gävleborgs län värst – 73% fler nödsamtal i fjol.

IT-SÄKERHET
Hackarna checkar ut under fotbolls-VM

Tydligt mönster när IT-attackerna minskar.

Tar över centrumjättens samtliga gallerior

Oroligt i Malmö – staden öppnar stödcentrum

Nu är det klart: Tvingas i konkurs

Vesper Group och Hantera agera inleder samarbete

Confidence skriver avtal med stort bostadsföretag

Polisens Twitterkonto väcker känslor

Hennes IT-säkerhetsföretag värt två miljarder

Nokas får ny order för kontanthantering

IT-SÄKERHET
Så mycket kostar en ransomewareattack

De vinner nya marknadsandelar i Storstockholm

Securitas värvar turkisk säkerhetsjätte

Rusta testar DNA mot brott

Fjärde person anhållen för terrorbrott

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.147