23948sdkhjf

Avtalsvillkor för molntjänster strider fortfarande mot PUL

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

I en nyligen meddelad dom slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast att Salems kommuns användning av molntjänsten Google Apps kan innebära att personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Om inte avtalsvillkoren för Google Apps ändras, så får kommunen inte längre använda molntjänsten. Avgörandet är det senaste i en rad beslut och domar som bekräftar att publika molntjänster fortfarande har svårt att uppfylla kraven i PUL.

Vi har flera gånger tidigare tagit upp molntjänster och de juridiska och säkerhetsmässiga krav som ställs på molntjänster utifrån bestämmelserna i personuppgiftslagen, PuL. Som bekant ökar användningen av molntjänster stadigt, såväl i privat som i offentlig sektor. Särskilt populärt är det att köpa programvara som molntjänst (software-as-a-service, SaaS), som exempelvis Google Apps, Dropbox eller Microsoft Office 365.
Inköp av molntjänster måste dock föregås av en noggrann analys av PuLs krav. Svårigheterna att förena PuL med molntjänstleverantörernas avtalsvillkor har framgått i en rad beslut från Datainspektionen, se till exempel beslut rörande Dropbox, Google Apps, Office 365 och Windows Azure (dnr 256-2011, 1351-2012, 1475-2013, 358-2014 och 574-2011).
Det är viktigt att påpeka att de juridiska frågeställningarna utifrån PuL är desamma, oavsett om kunden är en kommun, en myndighet eller ett privat bolag/organisation. Så länge molntjänsten medför att molntjänstleverantören automatiserat behandlar personuppgifter för vilka kunden är personuppgiftsansvarig så måste kraven i PuL beaktas.

Den 1 juli i år meddelade förvaltningsrätten dom angående Salems kommuns användning av Google Apps. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Datainspektionen tidigare gjort. Domstolen avslog därför kommunens överklagande. I korthet ansåg förvaltningsrätten att avtalet mellan kommunen och Google gav Google alltför stort utrymme att behandla de registrerades personuppgifter för sina egna ändamål, att en tillräckligt precis tid för lagring av personuppgifter saknades och att kommunen saknade tillräcklig information om vilka underleverantörer som Google anlitade för behandlingen. Detta betyder att Salems kommun inte får använda Google Apps under nuvarande avtal med Google. '
Förvaltningsrättens dom har bäring även på andra publika molntjänster, vars avtalsvillkor sannolikt inte heller kan anses uppfylla PuL. Den här bilden bekräftas av flera nya granskningar och beslut från Datainspektionen.
I april 2014 granskade till exempel Datainspektionen Ale kommuns användning av Office 365 (dnr 1475-2013). Datainspektionen konstaterade att Ale kommuns avtal med Microsoft visserligen uppfyller många av PuLs krav men att det ändå finns brister utifrån kraven i PuL. Kritiken gällde framför allt att Ale kommun inte fick nödvändig och tillräcklig information om i vilka länder som Microsofts underleverantörer är lokaliserade och har sin verksamhet. I ett annat beslut från juni 2014 (dnr 358-2014) bedömdes Malmö stads användning av Google Apps for Education strida mot samma krav i PuL.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen på området har vi tagit fram en enkel checklista med några av de viktigaste frågorna i PuL. De behöver övervägas inför ett beslut att börja använda molntjänster:

1. Krav på personuppgiftsbiträdesavtal

Det måste finnas ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig (kunden) och personuppgiftsbiträdet (molntjänstleverantören). Det är viktigt att tänka på att kundens ansvar som personuppgiftsansvarig inte kan delegeras till molntjänstleverantören. Svensk lag måste tillämpas på avtalsförhållandet.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter får bara samlas in för uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Insamlade personuppgifterna får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som personuppgifterna ursprungligen samlades in för. Molntjänstleverantörer får därför inte behandla personuppgifter för egna ändamål, som inte instruerats av kunden. Enligt avtalet mellan Salems kommun och Google så tilläts Google till exempel att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla eller underhålla sina system. Detta var enligt förvaltningsrätten inte förenligt med PuL, eftersom det gav Google viss möjlighet att bestämma ändamålen med behandlingen av kundens personuppgifter.

3. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär bland annat att avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören ska reglera att personuppgifterna ska raderas då avtalet upphör och inom skälig tid från det att kunden begär det. Det är enligt förvaltningsrätten inte tillräckligt att avtalet anger att personuppgifterna raderas inom viss tid, baserat på kommersiella hänsyn (”after a commercially reasonable time”), utan lagringstiden ska anges mer exakt. Lagringstiden kan dock vara förhållandevis lång. Datainspektionen har bland annat ansett att det är tillräckligt att personuppgifterna utplånas inom 180 dagar från det att de har markerats för radering (se dnr 1475-2013).

4. Insyn i vilka underleverantörer som används

Kunden måste ha kännedom om vilka underleverantörer till molntjänstleverantören som behandlar personuppgifter på uppdrag av molntjänstleverantören och i vilka länder de är lokaliserade. Det behövs bland annat för att kunna avgöra om landet har tillräcklig skyddsnivå. Enligt förvaltningsrätten är det inte tillräckligt att parterna har en muntlig överenskommelse, enligt vilken kunden kan få information om vilka underleverantörer som behandlar personuppgifter.

5. Avtal med underleverantörer

Avtal mellan molntjänstleverantören och dess underleverantörer ska återspegla avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören. Det kan lösas genom att kunden ger molntjänstleverantören fullmakt att ingå avtal med underleverantörer på samma villkor som avtalet mellan kunden och molntjänstleverantören, samt att molntjänstleverantören för en förteckning över underleverantörer.

6. Säkerhet

Kunden ska vidta ”lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att skydda de personuppgifter som behandlas. Kunden ska dessutom förvissa sig om att molntjänstleverantören kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och att denne verkligen vidtar dessa. Detta kan bland annat säkerställas genom rätten till revision på plats hos molntjänst- och underleverantörer.

7. Risk- och sårbarhetsanalys

I de flesta fall ska kunden utföra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys innan några personuppgifter behandlas i molnet. Närmare information om en sådan analys finns på Datainspektionens webbplats.

8. Överföring till - och behandling i - tredje land

Många molntjänstleverantörer använder infrastruktur eller resurser utanför EU/EES, vilket innebär att särskilda krav ställs enligt PuL. Det är upp till kunden att bedöma om överföringen och behandlingen av personuppgifter är förenlig med dessa krav. Frågan kan dock normalt lösas genom olika avtalskonstruktioner mellan kunden och molntjänstleverantören.

9. Instruktioner till anställda m m

Kunden ska ge tydliga instruktioner till sina anställda med flera, så att det tydligt framgår om och under vilka förutsättningar de som arbetar under kundens ledning får behandla personuppgifter i en molntjänst.

Sammanfattningsvis ställer PuL långtgående krav på avtalsinnehåll och säkerhetsåtgärder för att en molntjänst ska anses uppfylla lagens krav. Samtidigt har många av de ledande leverantörerna av publika molntjänster fortfarande svårt att uppfylla kraven, ofta på grund av tjänsternas globala uppbyggnad och höga standardiseringsgrad.

För företag som vill använda molntjänster innebär detta att omfattande resurser måste tillsättas (eller anlitas) för att verifiera leverantörens lösning och avtalsvillkor. Efter den senaste framgången i förvaltningsrätten kommer Datainspektionen säkert att fortsätta driva rättsutvecklingen, vilket vi följer med spänning!

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Delphi
september 2014
Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Startsidan just nu

Fortsatt irritation mot Securitas

Migrationsverket: "Vi hamnar kring 80 miljoner"

”Summan har ingen verklighetsförankring”

Securitas vd Joachim Källsholm menar att Migrationsverkets summa inte stämmer.

Twitter öppnar upp trollfarmsarkiv

Nu inleder Datainspektionen GDPR-granskning

Fokus på samtycke som rättslig grund.

PÅ NYTT JOBB
Hon ska hjälpa handeln mot bedrägerier

Svensk Handel rekryterar expert från Polisen.

Väktare stal för över 100 000 från kund

Nyhetsbrev

”Vi är aggressiva på marknaden”

Henie Wang om: konkurrensen med Securitas, höstens affärer och en börsintroduktion.

Arkiv

Kan du lösa FRA:s kryptotweet?

Behöver anställa tusentals

"Stor klientökning inom kriminalvården"

Ilskan mot Securitas

"En form av utpressning"

Tar klivet in på superlistan

Framgångsrika hösten fortsätter

Nytt avtal klart – nu med bygghandelsjätte

Ingen växtvärk för Tempest

Utsett till Gasellföretag – igen

Klädkedja DNA-sprejar kosmetika

Vad innebär brottsdatalagen?

Skriver avtal med stor dagligvarukedja

Värde: en halv miljon om året.

Polisen varnar för mobilskalet

"Någon kommer att bli skjuten"

10-i-topp-lista: Framtidssäkra städer

Stockholm bland världens mest framtidssäkra urbana miljöer.

PÅ NYTT JOBB
Hon får nyinrättad säkerhetstjänst

Från stad till kommun.

Tryckte sedlar i hemkopiatorn

Gick på shoppingtur i Mall of Scandinavia.

Ska leverera säker webb till Finland

Ny drönare ska hitta gruvsprickor

Vid Luleå tekniska universitet finns en drönare, utrustad med kamera och magnetometer. Betydelsen för gruvindustrin är odiskutabel.

Spionläkare avslöjad efter Salisbury

Ska skydda larmsystem mot IoT-attacker

Extronic och AddSecure i samarbete.

PÅ NYTT JOBB
Ny marknadschef på Akamai

Bedragare stal bonuspoäng på Coop

Ska samarbeta med Lidingöloppet

PÅ NYTT JOBB
Internrekryteras på Stanley Security

PÅ NYTT JOBB
Då larmoperatör – nu försäljningschef

Brandskyddet brister i Kaknästornet

Låsjätten investerar i biometri

Nytt högtflygande avtal klart

VALET 2018
Falska nyheter sprids efter valet

IT-SÄKERHET
Växer snabbast på marknaden

VALET 2018
Långsiktig risk för dagens valsedlar

PÅ NYTT JOBB
AddSecure satsar på HR – tillsätter CHRO

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.176