Nya standardavtal för IT-tjänster - när och hur bör de användas?

| Av Hanna Stenvall | Tipsa redaktionen

Standardavtal spelar en viktig roll på den svenska marknaden för IT-tjänster. Under 2014 har IT & Telekomföretagen inom Almega gett ut nya versioner av de viktigaste standardavtalen, som ”Avtal 90” och ”IT-Projekt”. Ändringarna är relativt omfattande och medför ett antal väsentliga förändringar avseende både avtalsinnehåll och riskfördelning.

Standardavtal spelar en viktig roll på den svenska marknaden för IT-tjänster. Under 2014 har IT & Telekomföretagen inom Almega gett ut nya versioner av de viktigaste standardavtalen, som ”Avtal 90” och ”IT-Projekt”. Ändringarna är relativt omfattande och medför ett antal väsentliga förändringar avseende både avtalsinnehåll och riskfördelning.

Svensk rätt innehåller inte någon lagstiftning som specifikt reglerar tjänsteleveranser mellan näringsidkare, B2B. Det medför att sådana tjänster behöver regleras genom avtal i större utsträckning än till exempel köp av varor eller konsumenttjänster, där det finns utfyllande lagstiftning i form av köplagen respektive konsumenttjänstlagen.
Avsaknaden av lagstiftning för B2B-tjänster medför att större betydelse bör läggas vid att utforma ett tydligt och ändamålsenligt avtal. Eventuella oklarheter kan annars leda till en sämre leverans och, i värsta fall, långdragna och kostsamma rättstvister mellan parterna. Det är en anledning till att så kallade standardavtal spelar en central roll för många komplexa tjänsteleveranser, exempelvis inom IT-branschen.

Gemensamt för de flesta IT-avtal är att de ofta är relativt långa och komplicerade rent juridiskt. Till viss del beror det på att en IT-leverans ofta innehåller flera olika delar som alla bör regleras i ett och samma avtal. Ett avtal om leverans av ett IT-system bör exempelvis redan från början reglera IT-systemets hela livscykel, som implementation, drift, förvaltning och avveckling. På IT-området är standardavtalen utgivna av IT & Telekomföretagen inom Almega de mest frekvent använda. Dessa standardavtal finns för flera olika typer av IT-leveranser, såsom systemleverans, IT-drift (numera ”Infrastrukturtjänster”), IT-underhåll med flera.

Vilket av de olika standardavtalen som bör användas beror bland annat på vilken typ av produkt eller tjänst som kunden önskar köpa. Det är dock viktigt att ”rätt” standardavtal används, vilket inte alltid är helt självklart. Ett vanligt misstag är att använda standardavtalet för löpande konsulttjänster (IT-Tjänster) för uppdrag/projekt med ett fördefinierat resultat, istället för standardavtalet för projekt (IT-Projekt).

Det finns flera fördelar med att använda standardavtal, exempelvis att de är relativt billiga att köpa, att de är lättillgängliga, allmänt kända och att parterna inte behöver ”hitta på” innehållet i avtalet själva. För köpare/beställare av IT-tjänster är det dock viktigt att understryka att åtminstone IT & Telekomföretagens standardavtal typiskt sett betraktas som ”leverantörsvänliga”. Det är alltså inte, enligt vår uppfattning, korrekt att betrakta allt innehåll i standardavtalen som branschpraxis på IT-området. Exempelvis anser vi att riskfördelningen i centrala avtalsfrågor som skadeståndsansvar, förseningsansvar och leverantörens skyldighet att rätta fel bör ändras från ett kundperspektiv. Köpare/beställare av IT-tjänster kan med fördel använda standardavtalen som en ”checklista” för vad ett IT-avtal i allmänhet bör innehålla men bör samtidigt hålla i åtanke att själva innehållet i bestämmelserna kan behöva justeras för att åstadkomma ett balanserat och skäligt avtal.

Under 2014 har IT & Telekomföretagen uppdaterat sina standardavtal. Det finns numera en ny ”version 2014” för i vart fall följande standardavtal:
* Agila Projekt
* Avtal 90
* Internetprojekt
* IT-Infrastrukturtjänster (tidigare ”IT-drift”)
* IT-Projekt
* IT-Tjänster
* IT-Underhåll
* Molntjänster

En del ändringar i version 2014 av IT & Telekomföretagens standardavtal är rent språkliga eller har med den teknologiska utvecklingen att göra, som att meddelanden inte längre kan skickas med telefax. På liknande sätt har man ändrat prisjusteringsklausulen så att den nu hänvisar till SCBs Labour Cost Index, LCI, istället för SCBs IT-konsultindex. Detta beror på att IT-konsultindex upphör att gälla den sista december 2014.

Andra ändringar är dock av mer principiell eller materiell karaktär. En sådan större ändring - som är gemensam för samtliga av 2014 års versioner av IT & Telekomföretagens standardavtal - är att eventuella tvister mellan parterna numera ska avgöras i domstol. Tidigare gällde att tvister överstigande ett visst värde skulle avgöras genom skiljeförfarande men det alternativet har nu således tagits bort (se Skydd & Säkerhet nr 4/2014 kring skillnaderna mellan skiljeförfarande och tvistelösning i allmän domstol).

En annan gemensam ändring i 2014 års version av IT & Telekomföretagens standardavtal är att IT-leverantörens prisinformation numera alltid ska betraktas som så kallad konfidentiell information, såvida inte annat följer av lag. Det betyder att leverantörens prisinformation nu tydligt omfattas av parternas sekretessåtagande, vilket får betraktas som skäligt och lämpligt i de flesta fall. Ytterligare en ändring i standardavtalen rör behandling av personuppgifter. De bestämmelserna har nu uppdaterats i ljuset av senaste praxis från bland annat förvaltningsrätten och innebär till exempel att IT-leverantören numera är skyldig att föra en förteckning över vilka så kallade underbiträden som används och i vilket land behandling av personuppgifter görs.Detta är ett krav enligt personuppgiftslagen (1998:208). Vid överföring av personuppgifter till tredje land (alltså land utanför EU/EES) ska leverantören dessutom använda EUs standardavtalsklausuler.

Till sist kan nämnas en litet förvånande ändring som innebär att både leverantören och kunden getts en rätt att säga upp avtalet om den andra parten blir föremål för företagsrekonstruktion. Det är anmärkningsvärt, eftersom lagen om företagsrekonstruktioner, som i denna del är tvingande, i sin tur begränsar möjligheterna att säga upp ett avtal under pågående företagsrekonstruktion (se 2 kap. 20 §). Förutsatt att gäldenären (det vill säga den part som genomgår en företagsrekonstruktion) vill fullfölja avtalet torde det alltså inte vara möjligt att säga upp avtalet på det sätt som anges i IT & Telekomföretagens standardavtal.

Sammanfattningsvis tror vi att standardavtal inom IT-branschen under överskådlig tid kommer att fortsätta spela en viktig roll på den svenska IT-marknaden. Som ovan angivits är det dock viktigt, framförallt för en köpare/beställare av IT-tjänster, att mycket noga överväga hur standardavtalen används. För exempelvis upphandling av komplicerade lösningar och/eller affärskritiska system är det i många fall direkt olämpligt att använda standardavtal, eftersom ett skräddarsytt avtal krävs för att fullständigt reglera en sådan affär.

Daniel Lundqvist och Fredrik Gustafsson, Delphi Advokatbyrå
december 2014


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Dags att anmäla alla brott

De skyddar Spotify

TC Connects dotterbolag får order för musikföretagets kontor i Amsterdam.

Trots polisens tillskott – åklagare kritiserar vårbudgeten

Vårbudgeten, som presenterades i går, ger polisen 200 miljoner extra till bland annat ny utrustning och förstärkningsvapen. Men alla är inte nöjda.

Digitala lås kan skydda äldre

Lanserar utbildning i informationssäkerhet

Färre vapen lämnas in till polisen

Nyhetsbrev

Ny CMO på Addsecure

Arkiv

Vesper första svenska personsäkerhetsföretag på världsmässan

Vesper Group blir det första svenska personsäkerhetsföretag som ställer ut på International Security Expo i London – en av väldens största säkerhetsmässor.

Inyett får ny vd

Svenska skolor har höjt säkerheten

70 procent av Sveriges kommuner har höjt säkerheten på skolorna och fler är på väg. Det visar en ny enkät som Dagens Samhälle har gjort.

En halv miljard för tryggare kollektivtrafik

Nu ska antalet väktare öka kraftigt i Stockholms kollektivtrafik. Alliansen satsar en halv miljard kronor för att bygga upp tryggheten i SL-trafiken – och de vill återinföra tunnelbanepolisen.

Åtalas för flyktingspionage

Stor inspektion av HVB-hem – efter hoten

Så läckte Facebook informationen

55 000 svenska Facebook-konton finns bland de 87 miljoner konton vars information har delats till konsultbolaget Cambridge Analytica. Delningen skedde via en specialdesignad app.

Mozart för stressade polishundar

Den spanska polisen tar till ett oväntat grepp för att minska polishundarnas höga stressnivåer. Musikterapi.

Tar in väktare mot lågstadieelev

Han leder Nixu

Björn-Erik Karlsson ansvarar för den svenska verksamheten.

Ökat antal it-angrepp mot myndigheter

Antalet it-angrepp mot statliga myndigheter ökade med 18 procent förra året. Det visar MSB:s årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter.

Därför är isbrytarna viktiga för säkerheten

Minskning av våldsbrott i Stockholm city

Antalet våldsbrott i Stockholm city har under den senaste tioårsperioden minskat kraftigt. En av anledningarna är stadens långsiktiga arbetet för en mer ansvarsfull alkoholservering.

Tiden snart ute för isbrytarna

De svenska isbrytarna börjar bli ålderstigna och bör ersättas. "Om ingenting görs kommer förmågan att assistera vintersjöfarten att minska successivt. Det skulle innebära stora negativa konsekvenser för landet", säger Dan Broström på Sjöfartsverket.

Utökar samarbetet med smarta lås

Hemleveranstjänsten Amazon Key kan nu erbjuda åtta smarta lås.

Plus

Årets branschprofil - nätverkande visionär med sisu

Ett genuint intresse för juridik, sälj och mångfald har varit Lotta Salomonssons framgångsrecept. Årets branschprofil sätter alltid laget före jaget och tankar energi i inspirerande nätverk.

Här är de vanligaste brotten

Mindre misshandel, fler våldtäkter, fler inbrott i lägenheter och ett ökat antal fall av dödligt våld – det var vad 2017 bjöd på enligt statistik från Brå.

Swedsecur byter ägare

JSB förlänger med Nokas

Ökade kostnader för väktare på skånska sjukhus

Många söker till Kriminalvården

Ny chef på CIA

Åldersbedömning mer osäker för flickor

Han är årets ledare

SOS Alarm växer i Falun

Drönare i jakt på olagligt ålfiske

Tre år för tre rån

Ny miljonorder för Advenica

Skåne förbereder sjukvården på terrordåd

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.113