Säkerställ att ditt avloppsvatten är tillräckligt rent

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 20 april 2018

Avloppsvatten släpps ut från många olika processer och verksamheter. Exempel är tvättning och färgborttagning från tak och fasader, fordonstvättsanläggningar, avloppsvatten från industri- och upplagsområden och processvatten från miljöfarliga verksamheter.

Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten ligger på verksamhetsutövaren. Det gäller till exempel bil- och fordonstvättar, tandläkarmottagningar, livsmedelsverksamhet, sjukhus- och verkstadsindustri.

Bedriver du verksamhet som genererar förorenat avloppsvatten bör du kontrollera att utsläppsvattnet inte överstiger de riktvärden som finns i lagar och förordningar.

Safe Control ombesörjer analys av olika typer av vattenprover, både från företag och privatpersoner.
Vattenprover ska insamlas efter specifika instruktioner och vi rekommenderar därför att ni som provtagare kontaktar oss för att få rätt uppsamlingskärl och korrekta anvisningar för insamling av prov. 

Kontaktpersoner: Sandra Johansson, tel 031-65 64 88,  Catarina Wernlund, tel 031-65 64 93

Safe Control vattenanalyser
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.124